Menu

Meld dig ind

Ungdom: Medlemskab i CIK Fodbold ungdomsafdelingen koster 600 kr. pr halvår at være medlem i CIK. Kontingent opkræves via betalingsservice.

Udmeldelse af CIK Ungdom foretages via dette link.

Senior: Kontingentet i klubben er 800 kr. for herresenior, 650 kr. for damesenior og 100 kr. for passivt medlemskab. Kontingentet forfalder hhv. 1. februar og 1. august.

Udmeldelse af CIK Senior foretages via dette link. Indbetalt kontingent refunderes ikke og vi yder ingen søskenderabat.