Menu

Bestyrelse

image Kunne du tænke dig indflydelse på din lokale klub?
20. maj 2020 kl. 11:09
Bestyrelsen søger medlemmer

I bestyrelsen i CIK fodbold er vi på nuværende tidspunkt følgende medlemmer: Sebastian Andresen (formand),Louis Olsen (damesenior), Ditte Hellberg (damesenior), Jeanne tænke os at blive flere! Hvad indebærer arbejdet og hvad kan du forvente?:  1 månedligt møde a 2 timers varighed, som det forventes at du prioriterer i det omfang dit privatliv tillader. På nuværende tidspunkt ligger mødet fast den første onsdag i måned 19.00-21.00. Når tiden tillader starter. Der er ikke møde i juli og januar

 Et møde vil typisk indeholde nyt fra afdelingerne forhold/arbejdsopgaver, hjemmeside og sociale medier, sponsorarbejde samt kommende arrangementer og fester. Dette vil oftest medføre forskellige arbejdsopgaver som vi i bestyrelsen skal have fordelt imellem os og som v bestyrelsesmøde. Jo flere hænder jo færre opgaver til os hver især.

 Faste årlige arrangementer:

o Seniorafdelingen: Indoorchamp, pokalfest, samt weekend til Fyn og venskabsklubben BBB. o Ungdom: Afslutningsfest. o På tværs af klubben: CIK samt juletræsfest for CIK ungdomsafdeling.

 Du kan være med til at præge og udvikle fodboldafdelingen i CIK, både som repræsentant for dit hold samt på tværs af ideer og initiativer som ville kunne komme klubben til gode.

 En årlig julefrokost, samt et sommer Så lyder dette som noget for dig, så henvend dig direkte til bestyrelsen el generalforsamlingen d. 26/2-2020. Vi glæder os til at høre fra dig.


Bestyrelsen i CIK fodbold søger flere medlemmer I bestyrelsen i CIK fodbold er vi på nuværende tidspunkt følgende medlemmer: Louis Larsen (næstformand), Lotte Larsen (kasserer), Julie (damesenior), Jeanne Voigt (ungdom) og vi kunne rigtig godt
Hvad indebærer arbejdet og hvad kan du forvente?: 1 månedligt møde a 2 timers varighed, som det forventes at du prioriterer i det omfang dit På nuværende tidspunkt ligger mødet fast den første onsdag i måned tillader det, mødes vi og spiser og sludrer inden mødet officielt Der er ikke møde i juli og januar.
Et møde vil typisk indeholde nyt fra afdelingerne (senior + ungdom), økonomi, praktiske forhold/arbejdsopgaver, hjemmeside og sociale medier, sponsorarbejde samt kommende . Dette vil oftest medføre forskellige arbejdsopgaver som vi i bestyrelsen skal have fordelt imellem os og som vi vil følge op på ved efterfølgende Jo flere hænder jo færre opgaver til os hver især.

Seniorafdelingen: Indoorchamp, pokalfest, samt weekend til Fyn og venskabsklubben BBB. fslutningsfest. af klubben: CIK-dagen i maj måned i samarbejde med håndboldafdelingen samt juletræsfest for CIK ungdomsafdeling.
Du kan være med til at præge og udvikle fodboldafdelingen i CIK, både som repræsentant af holdene og afdelingerne. Der er plads til at komme med nye som ville kunne komme klubben til gode.
En årlig julefrokost, samt et sommer-arrangement med bestyrelsen typisk i august. Så lyder dette som noget for dig, så henvend dig direkte til bestyrelsen eller mød op til 2020. Vi glæder os til at høre fra dig. Med venlig hilsen Bestyrelsen, CIK fodbold.