Menu

Indmeldelse/udmeldelse

Ungdom: Medlemskab i CIK Fodbold ungdomsafdelingen koster kr 610,- pr halvår at være medlem i CIK. Kontingent opkræves via automatisk kortbetaling.

Akademi: kr 1200,- pr halvår. Tilmelding til akademiet skal ske efter aftale med trænerne for den enkelte årgang.

Udmeldelse af CIK Ungdom foretages via dette link. Bemærk udmeldelse skal ske med min en måneds varsel med udgang henholdsvis  d 30/6 og d 31/12. Kontingent gives ikke retur.

Senior: Kontingentet i klubben er kr 810,- for herresenior, kr 660,- for damesenior og 100 kr. for passivt medlemskab. Kontingentet forfalder hhv. 1. februar og 1. august.

Senior 7 mands hold (Trænerløse hold) kr 510,-

Udmeldelse af CIK Senior foretages via dette link. Indbetalt kontingent refunderes ikke og vi yder ingen søskenderabat.

Luk