Menu

Indkaldelse til generalforsamling 2017

image Indgangen til CIK’s sportscenter, Bådsmandsstræde 20
Jonathan Jakobsen
26. januar 2017 kl. 21:14
Fodboldafdelingen indkalder hermed til generalforsamling

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19.00
I CIK’s sportscenter, Bådsmandsstræde 20 stuen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens/Ungdommens beretning .
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg ifølge love:
Formand: Sebastian Andresen (modtager genvalg)
Repræsentant, herresenior: Jonas Eitmann (modtager genvalg)
Repræsentant, oldboys: Buster Tjott (modtager genvalg)
Suppleant: Jonathan Jakobsen (modtager genvalg)
Suppleant: Kristian Mads Hansen (modtager genvalg)
Revisor: Daniel Fixen
Revisorsuppleant : Frederik Jakobsen
6. Fremtidig virksomhed
7. Evt.

Protokollen samt forslag vil blive fremlagt til læsning én time før generalforsamlingen starter.
Indkomne forslag skal være undertegnede i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Medlemmer, der skylder i kontingent, er ikke stemmeberettigede.
Der serveres kaffe/te og en bid brød.

På bestyrelsens vegne

Sebastian Andresen
Formand CIK Fodbold,
Mobil: 31431910 cik.formand.fodbold@gmail.com

Luk