Menu

Bestyrelse

image Kunne du tænke dig indflydelse på din lokale klub?
20. maj 2020 kl. 11:09
Bestyrelsen søger medlemmer

Bestyrelsen i CIK fodbold søger flere medlemmer

I bestyrelsen i CIK fodbold er vi på nuværende tidspunkt følgende medlemmer:

Sebastian Andresen (formand),Louis Larsen (næstformand), Lotte Larsen (kasserer), Signe Jensen (damesenior), Ditte Hellberg (damesenior), Jeanne Voigt (ungdom) og vi kunne rigtig godt tænke os at blive flere!

Hvad indebærer arbejdet og hvad kan du forvente?:

  • 1 månedligt møde a 2 timers varighed, som det forventes at du prioriterer i det omfang dit privatliv tillader. På nuværende tidspunkt ligger mødet fast den første onsdag i måned fra 19.00-21.00. Når tiden tillader det, mødes vi og spiser og sludrer inden mødet officielt starter. Der er ikke møde i juli og januar.

 

  • Et møde vil typisk indeholde nyt fra afdelingerne (senior + ungdom), økonomi, praktiske forhold/arbejdsopgaver, hjemmeside og sociale medier, sponsorarbejde samt kommende arrangementer og fester. Dette vil oftest medføre forskellige arbejdsopgaver som vi i bestyrelsen skal have fordelt imellem os og som vi vil følge op på ved efterfølgende bestyrelsesmøde. Jo flere hænder jo færre opgaver til os hver især.

 

  • Faste årlige arrangementer:

 

  • Seniorafdelingen: Indoorchamp, pokalfest, samt weekend til Fyn og venskabsklubben BBB.
  • Ungdom: Afslutningsfest.
  • På tværs af klubben: CIK-dagen i maj måned i samarbejde med håndboldafdelingen, samt juletræsfest for CIK ungdomsafdeling.

 

  • Du kan være med til at præge og udvikle fodboldafdelingen i CIK, både som repræsentant for dit hold samt på tværs af holdene og afdelingerne. Der er plads til at komme med nye ideer og initiativer som ville kunne komme klubben til gode.

 

  • En årlig julefrokost, samt et sommer-arrangement med bestyrelsen typisk i august.

Så lyder dette som noget for dig, så kan du henvende dig til bestyrelsen.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Luk