Menu

Formandens beretning

image Den årlige generalforsamling bliver afholdt i CIK Sportcenter
07. marts 2018 kl. 12:14
Formandens beretning fra generalforsamlingen der blev afholdt d. 21. februar 2018

Kære medlemmer.

Tak for et godt og begivenhedsrigt år i CIK fodbold. I en tid med øget konkurrence fra flere og flere ”hjemmelavede” hold, andre klubber og andre fritidsaktiviteter har vi formået at bevarer og tiltrække nye medlemmer med udgangspunkt i vores værdier som sammenhold, plads til alle og hårdt arbejde. Det er vi stolte af i bestyrelsen, som en af Københavns ældste fodboldklubber, der om mindre end 4 år fylder 100 år. Det vil selvfølgelig blive fejret på behørig vis.

Bestyrelsens arbejde:

Vi har i bestyrelsen haft et travlt år. Udover den daglige drift af klubben har vi søsat nye projekter, som skal styrke klubben, sammenholdet og sammenhængskraften. I årets løb er Jonas Eitmann udtrådt af bestyrelsen. Jonas har siddet i bestyrelsen i mange år og har altid arbejdet hårdt og dedikeret for klubben. Han har dog desværre ikke længere den nødvendige tid, der kræves. Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak for hans store arbejde gennem årene. Herudover har vores formand Sebastian Andresen siden september været på orlov. I mellemtiden har undertegnede trådt til i hans fravær, som konstitueret formand. Sebastian er tilbage i sit virke i bestyrelsen igen med udgangen af februar 2018. Med denne underbemanding, har der skulle løbes lidt hurtigere i år, og jeg vil gerne takke bestyrelsesmedlemmerne for det ekstra hårde arbejde i det forgangne år.

Nyt klubhus

Som mange er klar over har vi i 2017 fået nyt klubhus på kløvermarken. Vi har overtaget huset fra Cricketklubben, som ikke var i stand til at bygge det færdigtog drive det. Som alle andre byggeprojekter er dette også blevet en del forsinket i forhold til, hvad vi havde ønsket. Målet er at det skal stå klar til brug, når græssæsonen går i gang. Der er stadig et stykke vej endnu og vi vil gerne opfordre medlemmerne til at give en hånd med at få det færdigt. Det vil blive meldt ud med hvad og hvornår. Samtidig vil vi også gerne sige tak til de medlemmer, der allerede har lavet et stort stykke arbejde med huset.

Vi har længe ønsket et sted på kløvermarken og blev selvfølgelig meget glade, da denne mulighed opstod. Huset skal først og fremmest benyttes af de ungdomsspillere, der hører til kløvermarken. Men det skal også bruges til at skabe en større sammenhængskraft og sammenhold mellem ungdom og senior. Derudover er planen, at vi kan udleje det til arrangementer som børnefødselsdage.

CIK dag:

Et andet af de projekter, der blev startet op i det forløbne år, var vores CIK-dag som blev afholdt i samarbejde med CIK Håndbold. 1. udgave af CIK-dagen blev afhold i maj sidste år. Dagen startede på holmen, hvor børn, forældre og senior spillere fra både håndbold- og fodboldafdelingen dystede i forskellige lege og konkurrencer. Dagen blev afsluttet med middag og fest i slyngelstuen til den lyse morgen. Både håndbold-og fodboldafdelingen var meget tilfredse med dagen og arbejdet med årets udgave af CIK-dagen er så småt gået i gang. Denne event skal ses som endnu et led i at skabe større kontakt mellem senior, ungdom og andre afdelinger i CIK, ligesom det gerne skulle skabe større synlighed i lokalmiljøet.

 

Afdelingerne:

Damer:

Damerne har i årets løb sagt goddag og farvel til Orhan som træner. På grund af de mange spillere, havde vi valgt at ansætte en ny træner, der sammen med Daniel Sommerly, skulle stå i spidsen for de to damehold. Spillermaterialet er desværre ikke længere til to hold og vi har derfor valgt at stoppe samarbejdet med Orhan. Daniel Sommerly fortsætter som træner i den nye sæson.

Herrer:

På herrer siden har vi også fået nye trænere på både 1. holdet og 2. holdet. På 1. holdet er det en gammel kending Jakob Halvorsen, som er tilbage. Jakob er kommet med en kæmpe dedikation og stor seriøsitet. Det er noget som spillerne sætter stor pris på og også har kastet gode resultater af sig. I skrivende stund ligger holdet på 2. pladsen i serie 3 med god mulighed for oprykning. Rækken er dog utrolig tæt, og det vil kræve en mindst lige så god halvsæson at opnå dette mål.

  1. holdet har ligeledes fået ny træner i årets løb nemlig Mads Rasmussen. En masse nye spillere og deres venner er kommet til. Der skal lyde et stort velkommen herfra. Vi håber i vil blive i mange år fremover.

Den forgangne sæson forløb godt med en masse sejre og knap så mange nederlag. Målet var at stabilisere sig i serie 5 og gøre klar til en endnu bedre sæson med oprykning i år, hvilket lykkedes. Forudsætningerne for en god sæson er på plads, så nu skal det bare afgøres på banen.

Sponsorer:

Som altid er vi i CIK på jagt efter sponsorer, som i høj grad er med til at drive klubben økonomisk. Til dette formål har vi for nyligt produceret en sponsorfolder, som skal gøre det nemt og overskueligt for potentielle sponsorer. Forhåbentlig vil dette kaste nogle flere sponsorkroner af sig til glæde for vores medlemmer.

Fremtiden

I det kommende år vil bestyrelsens største opgave være at få det nye hus på kløvermarken færdig og i brug. Vi vil fortsætte arbejdet med at skabe større sammenhold mellem afdelingerne med blandt andet en ny udgave af CIK dagen. Vi vil fortsat kæmpe for at tiltrække sponsorer, der kan skabe det nødvendige fundament for at understøtte holdene til at opnå de bedst mulige resultater.

Tak

Til slut vil CIK fodbold gerne takke alle sponsorer og de frivillige medarbejdere, som får klubben til at køre rundt. Vi ser frem til fortsat samarbejde i 2018.

 

Louis Gjøe Larsen

Næstformand

Luk