Menu

Referat fra generalforsamlingen

image Den årlige generalforsamling bliver afholdt i CIK Sportcenter
07. marts 2018 kl. 12:01
Referat fra generalforsamlingen d. 21. februar 2018

Referat Generalforsamling CIK Fodboldafdeling 21. Februar 2018

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens/Ungdommens beretning

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg ifølge love:

Næstformand: Louis Gjøe Larsen (modtager genvalg)

Kasserer: Lotte Larsen (modtager genvalg) Repræsentant damer: Julie Skouby (modtager genvalg)

Repræsentant ungdom: Jeanne Voigt (modtager genvalg)

Ekstraordinært: Repræsentant herresenior vælges for 1 år

bestyrelsen foreslår Jonathan Jakobsen

Suppleant: Kristian Mads (villig til genvalg)

Suppleant: nyvalg Revisor: Daniel Fixen

Revisorsuppleant: Frederik Jakobsen

6. Fremtidig virksomhed.

7. Evt.

 

Ad. 1 Kristian valgt til dirigent

Ad. 2 Formandens beretning af Louis

Ungdommens beretning

(Vedhæftet referatet)

Ad. 3

Regnskabet godkendt

Ad. 4

Ingen forslag

Ad. 5

Louis G. Larsen valgt

Lotte Larsen valgt

Julie Skouby valgt

Jeanne Voigt valgt

Jonathan Jakobsen valgt

Kristian Mads Valgt

Lasse Hessner Larsen Valgt

Ad. 6

Udgår, ligger under beretningerne

Ad. 7

Crickethuset: Elektriciteten er lavet, ruder og gitre er på vej samt varmepumpe

Luk